Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Läkemedelsförpackning

Läkemedelsburkar och -rör av plast sorteras som plastförpackningar. Blisterförpackningar i plast med en tunn aluminiumhinna kan också sorteras som plastförpackning. Blisterförpackningar som består helt eller till största delen av aluminiumfolie sorteras som metall. Läkemedelsförpackningar av glas kan läggas i glasinsamlingen. Oanvända läkemedel ska alltid returneras till apoteket.

Sorteringsinstruktioner:

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

Avlägsna lock och korkar. Etiketter och ringar behöver inte avlägsnas. Skölj smutsiga förpackningar.

Sortera allt annat glas, såsom söndriga kärl, som brännbart avfall.

Skjöl ur och låt torka. Riv, platta till och packa kartongförpackningar innanför varandra. Om förpackningen har en kork skall den avlägsnas och sorteras i plastförpackningar.

Lösgör korkar och lock och lägg dem skilt i insamlingskärlet. Placera inte olika plastburkar innanför varandra, eftersom det försvårar sorteringen av plasten i förädlingsanläggningen.

Sortera andra typer av plast, till exempel söndriga platsföremål, såsom ämbar, leksaker och kärl samt smutsiga plastförpackningar i brännbart avfall.

Plastförpackningar tas emot vid en del Rinki-ekopunkter. Läs mer: www.rinkiin.fi. Plastförpackningar tas emot vid avfallscentralerna och sorteringsstationer.

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats