Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Lampa

Ta i beaktande:

Armatur, lågenergilampor, lysrör och LED-lampor är el- och elektronikskrot. Glöd- och halogenlampor är brännbart avfall.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Brännbart avfallElapparater

Sorteringsinstruktioner:

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

Elapparater tas emot avgiftsfritt vid alla sorteringsstationer och avfallscentraler. Elapparater kan även returneras till vissa affärer som säljer sådana. Läs mer på www.serkierratys.fi.

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats