Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Latrinbrunnsslam

Leveransplatserna för slam från slamavskiljare varierar från kommun till kommun. Beställ en professionell transportföretagare att tömma brunnen. I Kimitoöns kommun sköter Sydvästra Finlands Avfallsservice slaminsamlingen. Tömningar kan beställas från vår kundtjänst tfn 0200 47470 eller kundtjanst@lsjh.fi.

Mottagningsplatser:

-