Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Leksak

För användbara leksaker till en loppmarknad eller en återvinningscentral. Sortera söndriga leksaker enligt material. Leksaker av plast är brännbart avfall, batteri- och ackumulatordrivna leksaker är el- och elektronikskrot.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Brännbart avfallElapparaterMetall

Sorteringsinstruktioner:

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

Hushållens kasserade elapparater tas emot utan avgift vid alla sorteringsstationer. Elapparater tas även emot vid många återvinningscentraler och affärer som säljer elapparater. Läs mer på www.serkierratys.fi.

För små metallföremål till Rinki-ekopunkten eller återvinningspunkten och stora metallföremål till sorteringsstationerna eller avfallscentralerna avgiftsfritt.

Skölj smutsiga livsmedelsförpackningar.

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats