Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Leksak

För användbara leksaker till en loppmarknad eller en återvinningscentral. Sortera söndriga leksaker enligt material. Leksaker av plast är brännbart avfall, batteri- och ackumulatordrivna leksaker är el- och elektronikskrot.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Brännbart avfallElapparaterMetall

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats