Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Linoleum

Om det använts asbest i gamla golvbeläggningar, ska de levereras separat inpackade och märkta. Se anvisningarna för ordet “asbest”.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

SlutavfallStort brännbart avfall

Sorteringsinstruktioner:

Till slutavfall hör endast avfall som inte lämpas för återvinning, som inte kan förbrännas eller som skadar förbränningen.

Till stort brännbart avfall sorteras brännbart avfall med styckesstorlek över 60 x 60 cm.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats