Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Livsmedelsfett

Du kan lägga absorberat fett i kompostorn eller bioavfallskärlet. Om ingendera är i din användning kan du packa fettet tätt i t.ex. en mjölkburk och lägga den i kärlet för brännbart avfall. Häll inte fett i avloppet.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

BioavfallBrännbart avfallFrityroljor

Sorteringsinstruktioner:

Packa bioavfallet i en förpackning som förmultnar, t.ex. i tidningspapper eller i en biologiskt
nedbrytbar påse, innan det läggs i bioavfallskärlet. Det är viktigt att bioavfallet packas in så att bioavfallskärlet inte smutsas ner och för att minimera luktolägeheter. Bioavfall som läggs i kompostorn behöver inte packas in.

Om du inte har någon kompostor eller något bioavfallskärl är bioavfallet brännbart avfall.

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

Sorteringsstationerna tar emot små partier frityrolja. För större partier, såsom frityroljor från storkök, bör du höra dig för om mottagningen med företag som specialiserat sig på återvinning av växtoljor.

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Egen kompostor, Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats