Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Livsmedelsfett

Du kan lägga absorberat fett i kompostorn eller bioavfallskärlet. Om ingendera är i din användning kan du packa fettet tätt i t.ex. en mjölkburk och lägga den i kärlet för brännbart avfall. Häll inte fett i avloppet.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

BioavfallBrännbart avfallFrityroljor

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Egen kompostor, Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats