Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Lösningsmedel

Obs! Det är inte möjligt att tömma lösningsmedelskanistrar och -behållare, såsom bensinkanistrar, vid sorteringsstationen. Leverera lösningsmedelsavfall i originalförpackningar eller i någon annan väl märk förpackning som du kan lämna på sorteringsstationen.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Farligt avfall

Sorteringsinstruktioner:

Håll olika farliga avfall skilt för sig. Lagra i originalförpackningen eller märk förpackningen med innehållet. Föråldrade läkemedel kan returneras till apoteket och använda batterier till butiken.

Mottagningsavgift:

Upp till 50 kg/l av avfallet tas avgiftsfritt emot från hushåll, överstigande mängd enligt prislistan.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral, Återvinningscentral, De cirkulerande insamlingarna

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats