Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Lupin

Lupinen är en skadliga främmande art, som sprider sig med frön. Mer information om lupinen och dess bekämpning hittar du i ELY-centralens broschyr och ELY-centralens guide.

  • Kompostera lupinavfall som inte innehåller mogna frön.
  • Packa in fröhus med mogna frön i en tätt sluten dubbel sopsäck. Ta avfallet till sorteringsstationen som avfall bestående av främmande arter.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Skadliga främmande arter

Sorteringsinstruktioner:

  • Det ingår alltid en risk för spridning, då avfall av främmande arter transporteras. Förstör därför avfall av främmande arter på fyndplatsen, om möjligt.
  • Packa in de främmande arterna omsorgsfullt i en tätt sluten dubbel sopsäck.
    • Ta avfallet till sorteringsstationen som avfall bestående av främmande arter.
    • Hantera avfall av främmande arter speciellt noggrant, så att växtdelar och ägg som möjliggör spridning inte hamnar i omgivningen.
  • Mottagning kan inte erbjudas för blandlass som innehåller jordmaterial och skadliga främmande arter (ägg, frön, rötter och/eller ris). Ifall du gräver upp växt, rötter och jordmaterial allt på en gång, bör växtdelarna separeras från jordmaterialet redan vid uppkomstplatsen. Observera att jordmaterial från områden där spansk skogssnigel förekommer får inte flyttas till andra områden på grund av spridningsrisken.

Observera att det lönar sig att täcka lasset med de enligt anvisningarna inpackade främmande arterna under transporten med till exempel kåpa eller presenning. Detta minimerar risken för spridning.

Små partier främmande arter, som packats in enligt anvisningen, tas emot avgiftsfritt vid alla sorteringsstationer. Stora partier mottas endast vid Toppå och Korvenmäki avfallscentraler och mottagningen gäller enbart lass utan jordmaterial. Stora partier behöver inte förpackas i sopsäckar utan det räcker med att täcka lasset omsorgsfullt under transporten.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats