Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Lupin

Lupinen är en skadliga främmande art, som sprider sig med frön. Mer information om lupinen och dess bekämpning hittar du i ELY-centralens broschyr och ELY-centralens guide.

  • Kompostera lupinavfall som inte innehåller mogna frön.
  • Packa in fröhus med mogna frön i en tätt sluten dubbel sopsäck. Ta avfallet till sorteringsstationen som avfall bestående av främmande arter.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Skadliga främmande arter

Sorteringsinstruktioner:

Små partier främmande arter, som packats in enligt anvisningen, tas emot avgiftsfritt vid alla sorteringsstationer. Stora partier mottas endast vid Toppå och Korvenmäki avfallscentraler och mottagningen gäller enbart lass utan jordmaterial. Stora partier tas emot enligt prislistan för brännbart avfall.

Observera att det lönar sig att täcka lasset med de enligt anvisningarna inpackade främmande arterna under transporten med till exempel kåpa eller presenning. Detta minimerar risken för spridning.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats