Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Lupin

Lupinen är en skadliga främmande art, som sprider sig med frön. Mer information om lupinen och dess bekämpning hittar du i ELY-centralens broschyr och ELY-centralens guide.

  • Kompostera lupinavfall som inte innehåller mogna frön.
  • Packa in fröhus med mogna frön i en tätt sluten dubbel sopsäck. Ta avfallet till sorteringsstationen som avfall bestående av främmande arter.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Skadliga främmande arter

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats