Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Madrass

Fjädermadrasser sorteras som stoppade möbler och alla övriga madrasser som stort brännbart avfall.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Stoppade möblerStort brännbart avfall

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral, Återvinningscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats