Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Madrass

Fjädermadrasser sorteras som stoppade möbler och alla övriga madrasser som stort brännbart avfall.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Stoppade möblerStort brännbart avfall

Sorteringsinstruktioner:

För hela och användbara möbler till ett lopptorg eller en återvinningscentral.

Till stort brännbart avfall sorteras brännbart avfall med styckesstorlek över 60 x 60 cm.

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral, Återvinningscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats