Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Målarfärgsburk

Om burken har flytande eller massaliknande färg ska den lämnas in på mottagningsplatsen för farligt avfall. Om det bara finns ett intorkat lager färg längs burkens kanter kan du lägga en målfärgsburk i metall i metallinsamlingen och en målfärgsburk i plast i brännbart avfall. Antikorrosionsfärger med sina förpackningar är alltid farligt avfall.

Upp till 50 kg/l farligt avfall tas avgiftsfritt emot från hushåll, överstigande mängd enligt prislistan.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Brännbart avfallFarligt avfallMetall

Sorteringsinstruktioner:

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

Håll olika farliga avfall skilt för sig. Lagra i originalförpackningen eller märk förpackningen med innehållet. Föråldrade läkemedel kan returneras till apoteket och använda batterier till butiken.

För små metallföremål till Rinki-ekopunkten eller återvinningspunkten och stora metallföremål till sorteringsstationerna eller avfallscentralerna avgiftsfritt.

Skölj smutsiga livsmedelsförpackningar.

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral, Återvinningscentral, De cirkulerande insamlingarna

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats