Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Mapp

Sortera plastmappar som brännbart avfall och mappar med kartongpärmar som kartong.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Brännbart avfallKartongförpackningar

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats