Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Matolja

Små mängder matolja kan sugas upp till exempel i hushållspapper och sedan läggas i kompostorn eller i bioavfallskärlet. Ifall det finns en större mängd olja eller ifall du inte har en kompostor eller ett bioavfallskärl i din användning, kan du packa oljan tätt i till exempel en mjölkburk och lägga den i kärlet för brännbart avfall. Häll inte fett i avloppet.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

BioavfallBrännbart avfall

Sorteringsinstruktioner:

Packa bioavfallet i en förpackning som förmultnar, t.ex. i tidningspapper eller i en biologiskt
nedbrytbar påse, innan det läggs i bioavfallskärlet. Det är viktigt att bioavfallet packas in så att bioavfallskärlet inte smutsas ner och för att minimera luktolägeheter. Bioavfall som läggs i kompostorn behöver inte packas in.

Om du inte har någon kompostor eller något bioavfallskärl är bioavfallet brännbart avfall.

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Egen kompostor, Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats