Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Metallbåt

Under 4,5 m långa båtar tas emot vid alla sorteringsstationer. Båtar som är längre än detta mottas endast vid Korvenmäki och Toppå avfallscentraler.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Metall

Sorteringsinstruktioner:

För små metallföremål till Rinki-ekopunkten eller återvinningspunkten och stora metallföremål till sorteringsstationerna eller avfallscentralerna avgiftsfritt.

Skölj smutsiga livsmedelsförpackningar.

Mottagningsavgift:

Avgiftsfritt avfall.

Mottagningsplatser:

Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats