Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Mineralull

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Slutavfall

Sorteringsinstruktioner:

Till slutavfall hör endast avfall som inte lämpas för återvinning, som inte kan förbrännas eller som skadar förbränningen.

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats