Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Möbeltyg

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Avlagda textilierBrännbart avfall

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats