Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Möbler med vägglöss

Möbler med vägglöss mottas endast vid Korvenmäki och Toppå avfallscentraler. Förpacka möblerna tätt i 2–3 lager plast. Tejpa noggrant igen plastens kanter och eventuella öppningar med vävtejp. En tät förpackning hindrar vägglössen från att spridas då möblerna med vägglöss förflyttas och transporteras.

Mböler med vägglöss är avgiftsbelagt avfall och tas emot som grovavfall.
Se prislistan.

Mottagningsplatser:

-