Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Möbler

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Stoppade möblerTräavfall

Sorteringsinstruktioner:

För hela och användbara möbler till ett lopptorg eller en återvinningscentral.

Till träavfall hör allt slags träavfall med undantag för tryckimpregnerat trä.

Små metalldelar, såsom spikar och gångjärn behöver inte avlägsnas.

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral, Återvinningscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats