Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Moped

Hela fordon som ska skrotas till auktoriserade mottgningsplatser. Kolla insamlingsplatserna på www.autokierratys.fi. En moped som avlägsnats från registret kan mottas på sorteringsstationen som metallskrot. Avlägsna de farliga avfallen innan du för mopeden till återvinning.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Metall

Sorteringsinstruktioner:

För små metallföremål till Rinki-ekopunkten eller återvinningspunkten och stora metallföremål till sorteringsstationerna eller avfallscentralerna avgiftsfritt.

Skölj smutsiga livsmedelsförpackningar.

Mottagningsavgift:

Avgiftsfritt avfall.

Mottagningsplatser:

Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral