Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Mördarsnigel

Mördarsnigeln, alltså den spanska skogssnigeln, är en skadlig främmande art. Den sprids enkelt med räfsavfall, kompost, växter och jordmaterial. Mer information om den spanska skogssnigeln och dess bekämpning hittar du på Laji.fi samt på Göteborgs naturhistoriska museums sida.

  • Gör dig av med de döda sniglarna genom att gräva ner dem på 0,5 meters djup på gården. Alternativt kan du lägga små mängder av de döda sniglarna i fastighetens kärl för brännbart avfall, tätt förpackade i ett plastkärl (till exempel en saftkanister) eller en dubbel sopsäck. Ta större mängder till sorteringsstationen som avfall bestående av främmande arter.
  • Packa in räfs- och växtavfall från områden med spanska skogssniglar i en tätt sluten dubbel sopsäck. Ta avfallet till sorteringsstationen som avfall bestående av främmande arter.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Skadliga främmande arter

Sorteringsinstruktioner:

Små partier främmande arter, som packats in enligt anvisningen, tas emot avgiftsfritt vid alla sorteringsstationer. Stora partier mottas endast vid Toppå och Korvenmäki avfallscentraler och mottagningen gäller enbart lass utan jordmaterial. Stora partier tas emot enligt prislistan för brännbart avfall.

Observera att det lönar sig att täcka lasset med de enligt anvisningarna inpackade främmande arterna under transporten med till exempel kåpa eller presenning. Detta minimerar risken för spridning.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats