Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Murbruk

Sortera oanvänt och pulveraktigt murbruk som farligt avfall. Stelnat bruk är slutavfall.

Brukavfall tas emot vid sorteringsstationerna och avfallscentralerna.

Mottagningsplatser:

-

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats