Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Nålar

Nålar och sprutor bör samlas i en hållbar plastburk eller -flaska som går att sluta. Tomma sprutor och sprutor som innehåller läkemedel bör samlas i separata behållare.

Tomma nålar och sprutor får läggas i brännbart avfall, förpackade på ovannämnda sätt. Även insulinnålar får förstöras på det här sättet.

Sprutor och nålar med även små mängder läkemedel bör returneras till ett apotek.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Brännbart avfallFarligt avfall

Sorteringsinstruktioner:

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

Håll olika farliga avfall skilt för sig. Lagra i originalförpackningen eller märk förpackningen med innehållet. Föråldrade läkemedel kan returneras till apoteket och använda batterier till butiken.

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Sorteringsstation, Avfallscentral, Återvinningscentral, De cirkulerande insamlingarna

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats