Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Nödraket

Ta i beaktande:

Lämna i första hand in oanvända nödraketer och fyrverkerier till försäljarna. Om det inte är möjligt ska du kontakta polisen. Rester från skjutna raketer är brännbart avfall eller blandavfall.

Mottagningsplatser:

-