Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Olja

STR Tecoil avhämtar oljepartier på över 400 liter avgifsfritt direkt hemifrån. Läs mera om Tecoils tjänst (på finska).

För oljepartier på över 800 liter kan du även beställa en avgiftsfri avhämtning av Lassila Tikanoja Oyj. Beställningar och tilläggsuppgifter: tfn 010 636 6031 eller oil@lassila-tikanoja.fi.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Farligt avfall

Mottagningsavgift:

Upp till 50 kg/l av avfallet tas avgiftsfritt emot från hushåll, överstigande mängd enligt prislistan.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral, Återvinningscentral, De cirkulerande insamlingarna

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats