Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Oljebehållare

Oljebehållarna som mottas måste vara helt tomma och rengjorda. För rengöringen bör man uppvisa ett tvättintyg från serviceföretaget.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

MetallStort brännbart avfall

Sorteringsinstruktioner:

För små metallföremål till Rinki-ekopunkten eller återvinningspunkten och stora metallföremål till sorteringsstationerna eller avfallscentralerna avgiftsfritt.

Skölj smutsiga livsmedelsförpackningar.

Till stort brännbart avfall sorteras brännbart avfall med styckesstorlek över 60 x 60 cm.

Mottagningsplatser:

Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats