Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Örtkruka

Skaka myllan/torven ut på gården eller i brännbart avfall. Sortera för engångsbruk ämnade planteringskrukor i plast som plastförpackningar. Sortera nedbrytbara planteringskrukor i kompostbehållaren eller i brännbart avfall. På grund av myllan de innehåller lämpar sig nedbrytbara krukor inte för bioavfallsinsamlingen.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Brännbart avfallPlastförpackningar

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats