Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Örtkruka

Skaka myllan/torven ut på gården eller i brännbart avfall. Sortera för engångsbruk ämnade planteringskrukor i plast som plastförpackningar. Sortera nedbrytbara planteringskrukor i kompostbehållaren eller i brännbart avfall. På grund av myllan de innehåller lämpar sig nedbrytbara krukor inte för bioavfallsinsamlingen.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Brännbart avfallPlastförpackningar

Sorteringsinstruktioner:

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

Lösgör korkar och lock och lägg dem skilt i insamlingskärlet. Placera inte olika plastburkar innanför varandra, eftersom det försvårar sorteringen av plasten i förädlingsanläggningen.

Sortera andra typer av plast, till exempel söndriga platsföremål, såsom ämbar, leksaker och kärl samt smutsiga plastförpackningar i brännbart avfall.

Plastförpackningar tas emot vid en del Rinki-ekopunkter. Läs mer: www.rinkiin.fi. Plastförpackningar tas emot vid avfallscentralerna och sorteringsstationer.

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats