Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Överloppsjord

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Ren överloppsjord

Sorteringsinstruktioner:

För ren överloppsjord till en jordavstjälpningsplats. Små partier ren överloppsjord mottas även vid Toppå och Korvenmäki avfallscentraler. Vi har inte mottagning för stora partier av ren överloppsjord.

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Avfallscentral