Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Parfym

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Farligt avfall

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral, Återvinningscentral, De cirkulerande insamlingarna

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats