Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Parfymflaska, tom

Sortera parfymflaskor av klart glas i glasförpackningsinsamlingen, parfymflaskor av opalglas (mjölkglas) i brännbart avfall. Opalglas känner man igen på att glaset är matt och ogenomskinligt. Tomma parfymflaskor av metall kan sorteras i metallinsamlingen.

Se här sorteringsanvisningen för parfymflaskor som innehåller parfym.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Brännbart avfallGlasförpackningarMetall

Sorteringsinstruktioner:

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

Avlägsna lock och korkar. Etiketter och ringar behöver inte avlägsnas. Skölj smutsiga förpackningar.

Sortera allt annat glas, såsom söndriga kärl, som brännbart avfall.

Till metallinsamlingen hör avfall av vilket viktmässigt minst hälften består av metall. Ett undantag till regeln är elapparater samt avfall som innehåller farligt avfall – dessa bör alltid föras till ändamålsenlig mottagning.

För små metallföremål i metallinsamlingskärlet vid ditt husbolag eller vid Rinki-ekopunkten. Ta större metallskrot till sorteringsstationerna eller avfallscentralerna avgiftsfritt.

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral