Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Parfymflaska, tom

Sortera parfymflaskor av klart glas i glasförpackningsinsamlingen, parfymflaskor av opalglas (mjölkglas) i brännbart avfall. Opalglas känner man igen på att glaset är matt och ogenomskinligt. Tomma parfymflaskor av metall kan sorteras i metallinsamlingen.

Se här sorteringsanvisningen för parfymflaskor som innehåller parfym.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Brännbart avfallGlasförpackningarMetall

Sorteringsinstruktioner:

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

Avlägsna lock och korkar. Etiketter och ringar behöver inte avlägsnas. Skölj smutsiga förpackningar.

Sortera allt annat glas, såsom söndriga kärl, som brännbart avfall.

För små metallföremål till Rinki-ekopunkten eller återvinningspunkten och stora metallföremål till sorteringsstationerna eller avfallscentralerna avgiftsfritt.

Skölj smutsiga livsmedelsförpackningar.

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral