Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Parkslide

Parkslide är en skadlig främmande art, sprids enkelt med jordmaterial eller trädgårdsavfall som innehåller rotdelar eller stjälkbitar. Mer information om parksliden och dess bekämpning hittar du på Laji.fi samt på broschyren Västra Götalands länsstyrelse utgivit.

  • Packa in avfall som består av parkslide i en tätt sluten dubbel sopsäck. Ta avfallet till sorteringsstationen som avfall bestående av främmande arter.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Skadliga främmande arter

Sorteringsinstruktioner:

Små partier främmande arter, som packats in enligt anvisningen, tas emot avgiftsfritt vid alla sorteringsstationer. Stora partier mottas endast vid Toppå och Korvenmäki avfallscentraler och mottagningen gäller enbart lass utan jordmaterial. Stora partier tas emot enligt prislistan för brännbart avfall.

Observera att det lönar sig att täcka lasset med de enligt anvisningarna inpackade främmande arterna under transporten med till exempel kåpa eller presenning. Detta minimerar risken för spridning.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats