Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Piano

Pianon är avfall som kräver behandling, eftersom de inte lämpar sig rakt varken till metall- eller träavfall. Pianon tas emot som grovavfall enligt prislistan för stora avfallspartier. Pianon mottas endast vid Korvenmäki och Toppå avfallscentraler och de bör transporteras till mottagningen via vågen.

Tangentinstrument som använder el samt elorglar tas emot som elapparater. Elapparater tas emot avgiftsfritt vid alla sorteringsstationer och avfallscentraler.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

ElapparaterGrovavfall

Sorteringsinstruktioner:

Hushållens kasserade elapparater tas emot utan avgift vid alla sorteringsstationer. Elapparater tas även emot vid många återvinningscentraler och affärer som säljer elapparater. Läs mer på www.serkierratys.fi.

Mottagningsplatser:

Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats