Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Pizzalåda

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Brännbart avfallKartongförpackningar

Sorteringsinstruktioner:

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

Skjöl ur och låt torka. Riv, platta till och packa kartongförpackningar innanför varandra. Om förpackningen har en kork skall den avlägsnas och sorteras i plastförpackningar.

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats