Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Plastpåse

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Brännbart avfallPlastförpackningar

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats