Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Porslinkärl

För hela och användbara kärl till en loppmarknad eller en återvinningscentral. Kom ihåg att endast avfall hör hemma på sorteringsstationen, inte användbara saker.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Keramikkärl

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats