Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

PVC-plast, annat än förpackning

Små PVC-föremål kan sorteras i det egna kärlet för brännbart avfall. Större partier PVC-plast bör levereras till sorteringsstationen och sorteras som stort brännbart avfall.

PVC-plast märks med siffran 03 eller 3.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Brännbart avfallStort brännbart avfall

Sorteringsinstruktioner:

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

Till stort brännbart avfall sorteras brännbart avfall med styckesstorlek över 60 x 60 cm.

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats