Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Rakhyvel

En rakhyvel med plasthandtag kan läggas i blandavfallet eller kärlet för brännbart avfall. Lösa rakblad kan läggas i metallinsamlingen.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Brännbart avfallMetall

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats