Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Reningsverksslam

Leveransplatserna för slam från slamavskiljare varierar från kommun till kommun. Beställ en professionell transportföretagare att tömma brunnen.
I Kimitoöns kommun samt på Nagus, Korpos och Houtskärs huvudöar sköter Sydvästra Finlands Avfallsservice slaminsamlingen. Tömningar kan beställas från vår kundtjänst tfn 0200 47470 eller kundtjanst@lsjh.fi.

Mottagningsplatser:

-