Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Rensavfall

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Bioavfall

Sorteringsinstruktioner:

Packa bioavfallet i en förpackning som förmultnar, t.ex. i tidningspapper eller i en biologiskt
nedbrytbar påse, innan det läggs i bioavfallskärlet. Det är viktigt att bioavfallet packas in så att bioavfallskärlet inte smutsas ner och för att minimera luktolägeheter. Bioavfall som läggs i kompostorn behöver inte packas in.

Om du inte har någon kompostor eller något bioavfallskärl är bioavfallet brännbart avfall.

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Egen kompostor, Husbolagets avfallskärl, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats