Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Rensavfall

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Bioavfall

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Egen kompostor, Husbolagets avfallskärl, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats