Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Rosenbuske

Observera den separata sorteringsinstruktionen för vresros, som klassas som en skadlig främmande art. Se instruktionen för vresros.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Ris och kvistar

Mottagningsavgift:

Avgiftsfritt avfall.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats