Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Saftburk

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Plastförpackningar

Sorteringsinstruktioner:

Lösgör korkar och lock och lägg dem skilt i insamlingskärlet. Placera inte olika plastburkar innanför varandra, eftersom det försvårar sorteringen av plasten i förädlingsanläggningen.

Sortera andra typer av plast, till exempel söndriga platsföremål, såsom ämbar, leksaker och kärl samt smutsiga plastförpackningar i brännbart avfall.

Plastförpackningar tas emot vid en del Rinki-ekopunkter. Läs mer: www.rinkiin.fi. Plastförpackningar tas emot vid avfallscentralerna och sorteringsstationer.

Mottagningsavgift:

Avgiftsfritt avfall.

Mottagningsplatser:

Rinki-ekopunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats