Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Saftburk

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Plastförpackningar

Mottagningsavgift:

Avgiftsfritt avfall.

Mottagningsplatser:

Rinki-ekopunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats