Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Saltimpregnerat trä

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Tryckimpregnerat trä

Sorteringsinstruktioner:

Upp till 1 m³ tryckimpregnerat trä tas emot avgiftsfritt vid alla sorteringsstationer, större partier kan mot avgift föras till Toppå och Korvenmäki avfallscentraler. Små metalldelar, såsom spikar och gångjärn, behöver inte avlägsnas. Den avgiftsfria mottagningen gäller inte järnvägssyllar, telefon- och elledningsstolpar eller deras stumpar. Dessa kan mot avgift föras till Toppå och Korvenmäki avfallscentraler.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats