Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Sandningssand

Ta tillvara och använd följande vinter. Om detta inte är möjligt, för sanden till Toppå eller Korvenmäki sorteringsstation, lägg den inte i kärlet för brännbart avfall.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Ren överloppsjord

Sorteringsinstruktioner:

För ren överloppsjord till en jordavstjälpningsplats. Små partier ren överloppsjord mottas även vid Toppå och Korvenmäki avfallscentraler. Vi har inte mottagning för stora partier av ren överloppsjord.

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats