Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Säng

Sortera sängen enligt dess material.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

MetallStoppade möblerStort brännbart avfallTräavfall

Sorteringsinstruktioner:

För små metallföremål till Rinki-ekopunkten eller återvinningspunkten och stora metallföremål till sorteringsstationerna eller avfallscentralerna avgiftsfritt.

Skölj smutsiga livsmedelsförpackningar.

För hela och användbara möbler till ett lopptorg eller en återvinningscentral.

Till stort brännbart avfall sorteras brännbart avfall med styckesstorlek över 60 x 60 cm.

Till träavfall hör allt slags träavfall med undantag för tryckimpregnerat trä.

Små metalldelar, såsom spikar och gångjärn behöver inte avlägsnas.

Mottagningsplatser:

Husbolagets avfallskärl, Rinki-ekopunkt, Återvinningspunkt, Sorteringsstation, Avfallscentral, Återvinningscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats