Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Sekretessbelagt papper

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Sekretessbelagt avfall

Sorteringsinstruktioner:

Sekretessbelagt avfall tas emot endast vid Toppå (vid vågbyggnaden) och Korvenmäki avfallscentraler.

  • Avlägsna pappren från pärmar och plastfickor. Nitar och gem behöver inte avlägsnas. Sortera pärmarna och plastfickorna som brännbart avfall.
  • Observera att de sekretessbelagda dokumenten och datasäkerhetsavfallet tas emot i separata kärl och att det sekretessbelagda avfallet bör placeras i insamlingskärlet av den som kommer med avfallet.

Datasäker behandling för dataapparatur erbjuds även av andra aktörer, såsom av Seiffi, som upprätthålls av producentsammanslutningen SER, Kuusakoski och Posti.

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Avfallscentral