Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Servett

Sortera pappersservetter som bioavfall och tygservetter som tagits ur bruk som brännbart avfall eller avlagda textiler.

Avfallet hör till följande avfallstyper:

Avlagda textilierBioavfallBrännbart avfall

Sorteringsinstruktioner:

Sälj användningsdugliga kläder och hemtextilier i gott skick till exempel på lopptorg eller donera till välgörenhetsorganisationernas insamlingar.

Sortera torra och rena slutanvända textilier i avlagda textilier. Sortera smutsiga, fuktiga, mögliga, starkt luktande samt skadedjursinnehållande textilier som brännbart avfall.

Förpacka textilierna i en tätt sluten plastpåse eller sopsäck. Oförpackade textilier tas emot som brännbart avfall och för dem debiteras en avgift enligt prislistan.

Avlagda textilier tas inte emot vid sorteringsstationen i Mörttilä.

Packa bioavfallet i en förpackning som förmultnar, t.ex. i tidningspapper eller i en biologiskt
nedbrytbar påse, innan det läggs i bioavfallskärlet. Det är viktigt att bioavfallet packas in så att bioavfallskärlet inte smutsas ner och för att minimera luktolägeheter. Bioavfall som läggs i kompostorn behöver inte packas in.

Om du inte har någon kompostor eller något bioavfallskärl är bioavfallet brännbart avfall.

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

Mottagningsplatser:

Egen kompostor, Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats