Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Silikon

Flytande silikon är farligt avfall. Torkade fog- och tätningsmassor samt fasta silikonprodukter kan läggas i kärlet för brännbart avfall.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Farligt avfall

Sorteringsinstruktioner:

Håll olika farliga avfall skilt för sig. Lagra i originalförpackningen eller märk förpackningen med innehållet. Föråldrade läkemedel kan returneras till apoteket och använda batterier till butiken.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral, Återvinningscentral, De cirkulerande insamlingarna

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats