Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Siporex-tegel (lättbetongtegel)

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Betong- och tegelavfall

Sorteringsinstruktioner:

Ej säckar, hinkar, glastegel, kärl eller annat avfall.

Små partier (styckstorlek under 1 m) betong- och tegelavfall tas emot vid sorteringsstationerna. Större stycken och stora partier tas emot vid Toppå och Korvenmäki avfallscentralerna.

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats