Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Skidvalla

Valla med ett orange varningsmärke på sidan eller det nya märket med vit botten ska lämnas in till insamlingen för farligt avfall. Övriga sorteras som brännbart avfall.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Farligt avfall

Sorteringsinstruktioner:

Håll olika farliga avfall skilt för sig. Lagra i originalförpackningen eller märk förpackningen med innehållet. Föråldrade läkemedel kan returneras till apoteket och använda batterier till butiken.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral, Återvinningscentral, De cirkulerande insamlingarna

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats