Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Skrivarens färgkassett

Färgkassetter kan fyllas på, vilket ofta blir billigare än att köpa en ny. Tomma färgkassetter kan läggas i kärlet för brännbart avfall. Oanvänt bläck från en skrivare är farligt avfall och ska tas till mottagningsplatsen för farligt avfall.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Brännbart avfall

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats