Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Slideväxter

Det växer tre skadliga främmande arter av slideväxter i Finland: parkslide, jätteslide och hybridsliden Fallopia x bohemica. Slideväxterna sprids enkelt med jordmaterial eller trädgårdsavfall som innehåller rotdelar eller stjälkbitar. Mer information om slideväxter och deras bekämpning hittar du på Laji.fi samt på broschyren Västra Götalands länsstyrelse utgivit.

  • Packa in avfall som består av slideväxter i en tätt sluten dubbel sopsäck. Ta avfallet till sorteringsstationen som avfall bestående av främmande arter.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Skadliga främmande arter

Sorteringsinstruktioner:

Små partier främmande arter, som packats in enligt anvisningen, tas emot avgiftsfritt vid alla sorteringsstationer. Stora partier mottas endast vid Toppå och Korvenmäki avfallscentraler och mottagningen gäller enbart lass utan jordmaterial. Stora partier tas emot enligt prislistan för brännbart avfall.

Observera att det lönar sig att täcka lasset med de enligt anvisningarna inpackade främmande arterna under transporten med till exempel kåpa eller presenning. Detta minimerar risken för spridning.

Mottagningsplatser:

Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats