Sök på avfallets namn eller bläddra i listan

Smink

Nagellack och nagellackborttagningsmedel innehåller lösningsmedel och bör föras till mottagningsplatsen för farligt avfall.

Avfallet hör till följande avfallstyp:

Brännbart avfall

Sorteringsinstruktioner:

Sortera nyttoavfall och farligt avfall separat.

Mottagningsavgift:

Prislista

Mottagningsplatser:

Eget avfallskärl, Husbolagets avfallskärl, Sorteringsstation, Avfallscentral

Skriv din adress i fältet nedan för att se närmaste mottagningsplats